"Förfäras du lilla hop".
Guache. 32 x 22 cm. Nov 2008.