"Till min Anna".
Aquarelle. 26 x 38 cm. Oct 2012.
Sold.